aA
aA
aA
aA
aA
aA
Smith's Bible Dictionary
« Jibsam Jidlaph Jimna »

Jidlaph

(weeping), a son of Nahor. (Genesis 22:22)

« Jibsam Jidlaph Jimna »

Advertisements


| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |