« Ado Adonai Adonai Shomo »

Adonai

ADONAI. See Yahweh.

« Ado Adonai Adonai Shomo »| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |