aA
aA
aA
aA
aA
aA
Holy Bible: Hungarian Translation
« Prev Proverbs 23 Next »

Chapter 23

1 Mikor leülsz enni az uralkodóval, szorgalmasan reá vigyázz, ki van elõtted. 2 És kést tégy a torkodra, ha mértékletlen vagy. 3 Ne kivánd az õ csemegéit; mert ezek hazug étkek. 4 Ne fáraszd magadat ebben, hogy meggazdagulj; [ez ilyen testi] eszességedtõl szünjél meg. 5 Avagy a te szemeidet veted-é arra? holott az semmi, mert olyan szárnyakat szerez magának nagy hamar, mint a saskeselyû, és az ég felé elrepül! 6 Ne egyél az irígy szemûnek étkébõl, és ne kivánd az õ csemegéit; 7 Mert mint a ki számítgatja [a falatot] magában, olyan õ: egyél és igyál, azt mondja te néked; de azért nem jó akarattal van tehozzád. 8 A te falatodat, a melyet megettél, kihányod; és a te ékes beszédidet csak hiába vesztegeted. 9 A bolondnak hallására ne szólj; mert megútálja a te beszédidnek bölcseségét. 10 Ne mozdítsd meg a régi határt, és az árváknak mezeibe ne kapj; 11 Mert az õ megváltójuk erõs, az forgatja az õ ügyöket ellened! 12 Add a te elmédet az erkölcsi tanításra, és a te füleidet a bölcs beszédekre. 13 Ne vond el a gyermektõl a fenyítéket; ha megvered õt vesszõvel, meg nem hal. 14 Te vesszõvel vered meg õt: és az õ lelkét a pokolból ragadod ki. 15 Szerelmes fiam, ha bölcs lesz a te elméd, örvendez a lelkem nékem is. 16 És vígadoznak az én veséim, a te ajkaidnak igazmondásán. 17 Ne irígykedjék a te szíved a bûnösökre; hanem az Úr félelmében [légy] egész napon; 18 Mert [ennek] bizonyos vége van; a te várakozásod meg nem csalatkozik. 19 Hallgass te, fiam, [engem,] hogy légy bölcs, és jártasd ez úton szívedet. 20 Ne légy azok közül való, a kik borral dõzsölnek; azok közül, a kik hússal dobzódnak. 21 Mert a részeges és dobzódó szegény lesz, és rongyokba öltöztet az aluvás. 22 Hallgasd a te atyádat, a ki nemzett téged; és meg ne útáld a te anyádat, mikor megvénhedik. 23 Szerezz igazságot, és el ne adj; bölcseséget és erkölcsöt és eszességet. 24 Igen örül az igaznak atyja, és a bölcsnek szülõje annak vígadoz. 25 Vígadjon a te atyád és a te anyád, és örvendezzen a te szülõd. 26 Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megõrizzék. 27 Mert mély verem a tisztátalan asszony, és szoros kút az idegen asszony. 28 És az, mint a tolvaj leselkedik, és az emberek közt a hitetleneket szaporítja. 29 Kinek jaj? kinek oh jaj? kinek versengések? kinek panasz? kinek ok nélkül való sebek? kinek szemeknek veressége? 30 A bornál mulatóknak, a kik mennek a jó bor kutatására. 31 Ne nézd a bort, mily veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az õ csillogását; könnyen alá csuszamlik, 32 Végre, mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó, megcsíp. 33 A te szemeid nézik az idegen asszonyt, és a te elméd gondol gonoszságot. 34 És olyan leszel, mint a ki fekszik a tenger közepiben, és a ki fekszik az árbóczfának tetején. 35 Ütöttek engem, nékem nem fájt; vertek, nem éreztem! Mikor ébredek fel? Akkor folytatom, ismét megkeresem azt.

« Prev Proverbs 23 Next »

Advertisements


| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |