aA
aA
aA
aA
aA
aA
Holy Bible: Croatian Translation
« Prev 1 John 5 Next »

Chapter 5

1 Tko god vjeruje: "Isus je Krist", od Boga je roðen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i roðenoga. 2Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo. 3Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove èuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. 4Jer sve što je od Boga roðeno, pobjeðuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša. 5Ta tko to pobjeðuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji? 6On, Isus Krist, doðe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego - u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoèi jer Duh je istina. 7Jer troje je što svjedoèi: 8Duh, voda i krv; i to je troje jedno. 9Ako primamo svjedoèanstvo ljudi, svjedoèanstvo je Božje veæe. Jer ovo je svjedoèanstvo Božje, kojim je svjedoèio za Sina svoga: 10Tko vjeruje u Sina Božjega, ima to svjedoèanstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, uèinio ga je lašcem jer nije vjerovao u svjedoèanstvo kojim je svjedoèio Bog za Sina svoga. 11I ovo je svjedoèanstvo: Bog nam je dao život vjeèni; i taj je život u Sinu njegovu. 12Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života. 13To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vjeèni. 14I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: ako što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas. 15I znamo li da nas uslišava u svemu što ištemo, znamo da veæ imamo što smo od njega iskali. 16Vidi li tko brata svojega gdje èini grijeh koji nije na smrt, neka ište i dat æe mu život - onima koji èine grijeh što nije na smrt. Ima grijeh što je na smrt; za nj ne velim da moli. 17Svaka je nepravda grijeh. A postoji grijeh koji nije na smrt. 18Znamo: tko god je roðen od Boga, ne griješi; nego Roðeni od Boga èuva ga i Zli ga se ne dotièe. 19Znamo: od Boga smo, a sav je svijet pod Zlim. 20Znamo: Sin je Božji došao i dao nam razum da poznamo Istinitoga. I mi smo u Istinitom, u Sinu njegovu, Isusu Kristu. On je Bog istiniti i Život vjeèni. 21Djeèice, klonite se idola!

« Prev 1 John 5 Next »

Advertisements


| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |