aA
aA
aA
aA
aA
aA
Holy Bible: Croatian Translation
« Prev Sirach 6 Next »

Chapter 6

1 Jer zao glas donosi zazor i sramotu, kako to biva grešniku licemjernom. 2Ne predaj se u ruke svojoj strasti, da ti ona dušu ne rastrga kao razbješnjeli bik; 3da ti ne obrsti lišæe i da ti ne propadnu plodovi i ne ostaneš poput sasušena drveta. 4Jer strastvena duša propast je onome èija je i èini od njega ruglo pred njegovim neprijateljima. 5Umilna rijeè umnožava prijatelje, i jezik uljudan izaziva prijazne odgovore. 6Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuæu. 7Ako želiš imati prijatelja, steci ga kušanjem i nemoj se prebrzo u nj pouzdati. 8Jer netko je prijatelj samo kad to njemu odgovara i taj ne ostaje vjeran u dan nevolje. 9A neki æe se prijatelj prometnuti u neprijatelja i tvoju sramotu iznijeti na vidjelo. 10Gdjekoji je opet prijatelj za stolom, ali ga nema u èasu nevolje. 11Dok si sretan, on æe ti biti kao ti sam sebi: s ukuæanima tvojim povjerljiv æe biti; 12a stigne li te zlo, okrenut æe se protiv tebe i bježat æe od tvog pogleda. 13Odvoji se od svojih neprijatelja i èuvaj se svojih prijatelja. 14Vjeran prijatelj pouzdana je zaštita; i tko ga je stekao našao je blago. 15Pravom prijatelju nema cijene niti se može izmjeriti njegova vrijednost. 16Pravi je prijatelj balzam života, nalazi ga onaj tko se Gospoda boji. 17Tko se Gospoda boji, nalazi prave prijatelje, jer kakav èovjek, takav mu i prijatelj. 18Sine, uèi od mladosti svoje, prigrli pouku, pa æeš do svojih sjedina nalaziti mudrost. 19Prilazi joj kao oraè i sijaè i oèekuj obilnu ljetinu, jer malo æeš se oko nje truditi i brzo æeš jesti od ploda njezina. 20Veoma je opora nepokornima, i nerazborit ne ustraje u njoj. 21Ona ga tišti kao težak kamen i on ne oklijeva da je odbaci. 22Jer stega je vjerna svojem imenu, ona mnogima nije dostupna. 23Poslušaj, sine, primi moj naputak i ne odbaci savjeta mog. 24Stavi svoje noge u njezine okove i vrat svoj u njezin jaram. 25Podmetni svoja leða pod njezin teret, i neka ti ne smetaju njezine uzde. 26Svom dušom svojom pristupi k njoj i svom snagom svojom slijedi putove njezine. 27Ispituj i istražuj je, i ona æe ti se objaviti; i kad je jednom uhvatiš, ne puštaj je. 28Jer æeš naposljetku u njoj naæi mir, i ona æe ti se pretvoriti u radost. 29Njezini okovi bit æe moæna zaštita i njezin jaram halja èasti. 30Njezin jaram bit æe zlatni ures, njezine uzde grimizne vrpce. 31Nosit æeš je kao sveèanu odoru i vezat æeš je kao krasni vijenac. 32Ako si voljan, sine, možeš postati mudar; i ako se potrudiš, steæi æeš razboritost. 33Ako si pripravan slušati, nauèit æeš; ako poslušaš, bit æeš mudar. 34Nek' ti je mjesto u staraèkom zboru; i vidiš li mudraca, drži se uz njega. 35Rado slušaj svaku rijeè koja dolazi od Boga i neka ti ne promaknu oštroumne izreke. 36Vidiš li razborita èovjeka, rano ga posjeti i neka tvoja stopala istaru njegov prag. 37Razmišljaj o zapovijedima Gospodnjim i neprestano se drži njegovih naredaba, i Gospod æe osnažiti tvoje srce i steæi æeš mudrost koju želiš.

« Prev Sirach 6 Next »

Advertisements


| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |