aA
aA
aA
aA
aA
aA
Holy Bible: Croatian Translation
« Prev Sirach 44 Next »

Chapter 44

1 Opjevajmo slavne muževe, pretke naše po njihovim pokoljenjima. 2Mnogo je slave podijelio Višnji i pokazao svoje velièanstvo od iskonskih dana. 3Jedni vladahu kraljevstvima svojim i bijahu poznati po svojoj snazi; drugi bijahu mudri savjetnici i izricahu rijeèi proroèanske. 4Savjetom svojim upravljahu ljudima, razumijevanjem narodne mudrosti, i mudrim napucima svojeg nauka. 5Neki skladahu napjeve i pisahu pjesme; 6drugi bijahu bogati i moæni živeæi mirno u domovima svojim. 7Svi se oni proslaviše u svom vremenu i bijahu slava svojeg doba. 8Neki od njih ostaviše ime za sobom te se o njima još hvale pjevaju. 9A drugima opet nema spomena, išèezoše kao da nikad nisu niti postojali; sada su kao da ih nikad nije bilo, tako i djeca njihova za njima. 10Ali ovi bijahu ljudi pobožni èija se dobra djela ne zaboravljaju; 11u potomcima njihovim ostade bogata baština što je oni namriješe. 12Djeca im se vjerno drže zavjeta, i potomstvo njihovo, zbog njih; 13dovijeka njihova loza ostaje i ne briše se dika njihova; 14u miru poèivaju tijela njihova i ime živi za sva pokoljenja; 15mudrost njihovu objavljuju puci i slavu njihovu naviješta opæina. 16Henok se svidio Gospodu i bi prenesen, uzor obraæenja za sva pokoljenja. 17Noa bijaše savršen pravednik i u vrijeme gnjeva postade obnovitelj; po njemu je spašen ostatak na zemlji u doba Potopa. 18Vjeèni je Savez utemeljen s njim da više neæe od potopa izginuti sve živo. 19Abraham, otac slavni mnoštva naroda, nitko mu u slavi nikad nije bio ravan; 20on je èuvao zapovijed Svevišnjega i sklopio Savez s njim; on je taj Savez uèvrstio svojim tijelom i u dan kušnje vjeran ostao. 21Zato mu je Gospod zakletvom obeæao da æe blagosloviti narode u potomstvu njegovu, da æe ga umnožiti kao prah zemaljski i potomstvo mu uzvisiti kao zvijezde. I dati im zemlju u baštinu, od mora do mora, od Rijeke do krajeva zemaljskih. 22I Izaku je tako, zbog oca njegova Abrahama, zajamèio 23blagoslov svih ljudi i utemeljio je Savez na glavi Jakovljevoj. I utvrdio ga u svojim blagoslovima i dao mu zemlju u baštinu: podijelio je na dijelove i razdijelio meðu dvanaest plemena.

« Prev Sirach 44 Next »

Advertisements


| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |