aA
aA
aA
aA
aA
aA
Holy Bible: Croatian Translation
« Prev Sirach 10 Next »

Chapter 10

1 Mudar vladar odgaja svoj narod u stezi, i uredna je vlada razborita èovjeka. 2Kakav je vladar, takvi su i èinovnici; i kakav je gradski upravitelj, takvi mu i graðani. 3Neobuzdan kralj upropašæuje svoj narod, a svoj napredak duguje grad razboritosti vladara. 4Vlast nad zemljom u rukama je Gospodnjim: Gospod joj u pravo vrijeme postavlja pravog èovjeka. 5Uspjeh je èovjekov u Božjoj ruci, i zakonodavcu Bog daruje èast. 6Ne budi kivan na svoga bližnjeg ni zbog kakve nepravde i ne èini ništa nepravedno. 7Mrska je oholost i Gospodu i èovjeku, a nepravda je odvratna obojici. 8Vlast prelazi od jednog naroda drugomu zbog nepravde, nasilja i novca. 9Što se toliko oholi prah i pepeo - kad veæ za života ima crvljiva crijeva? 10Duga bolest srdi lijeènika; tko je danas kralj, sutra umire. 11Kad èovjek umre, baštini gnjilež, grabežljive zvijeri i crve. 12Oholost poèinje kad èovjek otpadne od Gospoda i srcem se odmetne od svoga Stvoritelja. 13I jer je poèetak oholosti grijeh, tko se njoj oda, širi gnusobu. Gospod ih zbog toga kažnjava èudesnim kaznama i potpuno uništava. 14Gospod je srušio prijestolja silnika i potlaèene posadio na mjesto njihovo. 15Gospod je iskorijenio oholice i posadio ponizne na mjesto njihovo. 16Gospod je porazio zemlje poganske i razorio ih do samog temelja. 17Neke je od njih odveo i uništio i zbrisao njihov spomen s lica zemlje. 18Oholost nije stvorena za èovjeka, ni srdžba bijesna za rod ženin. 19Koji je rod dostojan èasti? Ljudski rod. Koji je rod dostojan èasti? Onaj koji se boji Gospoda. Koji rod prezir zaslužuje? Ljudski rod. Koji rod prezir zaslužuje? Onaj koji krši Zakon. 20Meðu braæom je glavar dostojan èasti; koji se Gospoda boje, u èasti su pred njim. 21# 22Nek' se bogat, plemenit i siromah ponose strahom Gospodnjim. 23Ne valja prezirati razborita siromaha niti èastiti grešnika. 24Poglavar, vladar i moænik dostojni su èasti, ali nema veæeg od onog koji se boji Gospoda. 25Mudru robu služe slobodnjaci, i razborit se èovjek ne tuži. 26Odviše ne mudruj radeæi svoj posao i ne hvastaj se kad si u stisci. 27Bolji je koji radi i živi u izobilju nego tko se hvasta a nema od èega živjeti. 28Sine, poniznošæu èasti samog sebe i cijeni sebe svojom pravom cijenom. 29Tko æe opravdati onoga tko sam sebi nepravdu nanosi i èastiti onoga koji samog sebe prezire? 30Siromaha èaste zbog njegova razuma i bogataša zbog njegova bogatstva. 31Koga èaste u siromaštvu njegovu, koliko više u bogatstvu! Koga preziru u bogatstvu, koliko još više u siromaštvu!

« Prev Sirach 10 Next »

Advertisements


| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |